Zpět na úvodní stránku VÝROBKOVÝ LIST

 

x-film MONTEX AZ - technický popis výrobku
tento výrobkový list nahrazuje dřívější vydání - stav září 2002.

POPIS MATERIÁLU AZ
PVC, měkčený polymer (kalandrovaný)  
Tloušťka samotné fólie v mm ± 0,01 0,08
Lepidlo Akrylátové, bez rozpouštědel, pH - neutral
Lepivost podle FINAT/FTM 1 (dle stáří fólie a skladovacích podmínek je změna hodnot možná) > 0,5N
VLASTNOSTI MATERIÁLU  
Smršťování v % DIN 30646 (168 h/+ 80 oC) < 0,5
Odolnost proti chemikáliím Neodolné proti organickým rozpouštědlům
Stálost při všech teplotách normálního středoevropského klimatu (krátkodobě až do + 80 oC)  
VLASTNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ  
Teplota při zpracování min. + 5 oC max + 30 oC
(počáteční a konečná lepivost při nižších teplotách silně zpomalena)
DODRŽUJTE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ!
Nejlepší lepivost na zcela hladkých, odmaštěných a bezprašných, čistých podkladech, možnost poškození fólie při zbytcích rozpouštědel na lakovaných a nebo rozpouštědly čistěných plochách, redukovaná lepivost na nepolárních materiálech, např. PE/PP.
Vlastnosti při zpracování na plotru dostačující
JINÉ POKYNY Pokud možno skladovat vertikálně, v chladu a suchu, chránit před účinky UV - záření. Skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 15 - 20 oC a 55 - 60 % poměrné vlhkosti.
Další výsledky zkoušek nebo přehledy dat na vyžádání. Všechny výše uvedené údaje v našich prospektech výrobků jsou založeny na našich dnešních znalostech a zkušenostech a neznamenají žádné zajišění určitých vlastností našich výrobků. Neosvobozují zpracovatele od vlastních zkoušek a pokusů vzhledem k množství různých vlivů při zpracování našich výrobků.

PŘEDCHOZÍ STRÁNKA ZPĚT NA FÓLIE ZPĚT NA PRODUKTY ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

WS - film, spol. s r.o., Branická 28/47, 147 00 Praha 4 - Braník, e-mail: folie@wsfilm.cz
O2 pevná 261 210 106, O2 mobil 602 470 707, T-mobile 604 942 905, Vodafone 776 586 778